Om oss

Informasjon om Ørsta Sogelag

Laget har til føremål:

  1. Ta vare på minne om folkelivet i farne tider.
  2. Skape interesse for fortida og knyte band mellom folket før og no og vidare til konmande slekter.
  3. Formidle kunnskap av kulturhistorisk verdi.
  4. Gje ut historiske skrifter.

Faste aktivitetar

Styret skipar til 4 møte i året med foredrag om historiske tema. Årsmøte i byrjinga av mars, vårmøte i april, haustmøte i oktober og julemøte i desember. Møtestad : Peisestova på Møre Folkehøgskule. I tillegg arrangerer laget 2 turar : Første turen i mai/juni, andre turen i august/september eller eit av dei mange sogespela i nærområdet.

Talet på medlemmer

Totalt: 114   Under 20 år: 0  Over 20 år: 114

Årstall for etablering

1981

Kontaktinformasjon

Adresse      Håkonsgata 108
6150 Ørsta
Telefon nr: 70 06 69 35
E-post:   einar.oyehaug@tussa.com