Kategori: fellesmøte

Ørsta Sogelag har sveitserstil og byggeskikk som tema på felles sogelagsmøte onsdag 9. april

Ørsta Sogelag arrangerer fellesmøte med dei andre sogelaga i Ørsta i Peisestova på Møre Folkehøgskule onsdag 9. april, jf. annonsen elles i Møre Nytt laurdag 5. april. Det vert servert kaffi/te og kaker, og musikar og høgskulelektor Ketil Grøtting m/pianist…

Årsmøtet i Ørsta Sogelag 5. mars 2012

Referat frå årsmøtet Årsmøtet i Ørsta sogelag 2012 vart halde 5. mars frå kl. 19.00 i Peisestova på Møre Folkehøgskule med godt frammøte (45 deltakarar). Leiaren Anne-Mari Øyehaug ønskte vel møtt til alle og spesielt til redaktør for Nærings- og…

Nærings- og kultursoga i Ørsta v/Gunnar Ellingsen

Presentasjon av Nærings- og kultursoga i Ørsta på årsmøtet i Ørsta Sogeleg Ørsta Sogelag arrangerer årsmøte i Peisestova på Møre folkehøgskule måndag 5. mars, og vanlege årsmøtesaker i laget vert gjennomgått.  Straks etter vert det arrangert fellesmøte med dei andre…

Fellesmøte om utvikling av handel og industri i Ørsta

Sogelaga i Ørsta er inviterte til fellesmøte om utvikling av handel og industri i Ørsta frå tidleg på 1800-talet – og om Anders K. Aarsæter – ein av fleire grundarar i tida. Ørsta Sogelag arrangerer fellesmøte med dei andre sogelaga i…

Fyr- og merkevesenet på Sunnmøre

Ørsta Sogelag inviterer medlemene i alle sogelaga i Ørsta og andre interesserte til fellesmøte i Aasen-tunet onsdag 1. april. Desse 5 sogelaga tek del: Follestaddalen Sogelag, Hovdebygda Soge- og velferdslag, Vartdalsstranda Sogelag, Hjørundfjord Sogelag og Ørsta Sogelag. På fellesmøtet vil…