Forfatter: Bjørn Krøvel

Herøyspelet ”Kongens Ring”

Med Ørsta Sogelag på sommartur 2007 til Herøyspelet ”Kongens Ring” Ørsta Sogelag likar å reise på fellesturar og saman oppleve den fine naturen og rike kulturen i regionen vår. Me har og starta ein tradisjon med å  reise på besøk…