Herøyspelet ”Kongens Ring”

Med Ørsta Sogelag på sommartur 2007 til Herøyspelet ”Kongens Ring”

Ørsta Sogelag likar å reise på fellesturar og saman oppleve den fine naturen og rike kulturen i regionen vår. Me har og starta ein tradisjon med å  reise på besøk til sogespel i nabokommunane – etter nærare gruppeavtale med arrangørane. Sist sommar hadde laget m.a. ein svært vellukka tur til Giske-spelet. Denne sommaren vil me besøke Herøy-spelet ”Kongens ring” på Herøy gard (søndag 6. juli, om ei veke, sjå annonsen).

Som ved tidlegare turar møter alle fram i Kyrkjegata ovanfor Svendsengarden og derifrå vert det samordna køyring, først til kafeen Lanternen der me parkerar. Vidare vert det felles skyss til Herøy gard der spelet vert framført. Vi kan først ta del på økumenisk gudsteneste på Herøy gamle kyrkjetuft v/Arnfinn Haram og Jens Terje Jonsen, før me alle får oppleve den flotte framføringa av vikingmusikalen ”Kongens Ring”. På Herøy gard vert det høve til å kjøpe rjomegraut m/spekemat, vaflar, kaffi og saft for dei som ynskjer det. Elles minner me om at påmelding til denne fellesturen må gjerast innan torsdag 3. juli (sjå annonsen).

Herøyspelet ”Kongens Ring” er ein storslått vikingmusikal og handlar om eit stort skjebnedrama som truleg fann stad  på øya Herøy nokre sommardagar i året 1027. Verket er skrive av Rolf Losnegård, og Svein Møller har laga musikken. Gjennom Gerald Pettersen sin regikunst vert tilskodarane, som gjestar det vakre Herøy amfi, ført inn i eit eventyrleg drama som bylgjar mellom storslåtte slagscener og finstemt kammerspel, overveldande koreografi og små tablå.

Kort frå handlinga: Det er krisestemning på Herøy gard fordi hovdingdottera ventar barn med  bråkmakaren Kars Mørske,  og det vert skrike om hemn. Det ligg også forventningar i lufta for nokre meter frå gardstunet har kong Olav Haraldsson og hans menn slått leir. Over enga, med Herøyfjorden i ryggen, kjem ein ung kappekledd prest for å slutte seg til dei – og kongen sine flaggberarar gjer seg klare: ”Kong kjem!” vert det ropt oppe frå garden… og kongen (skodespelar Gard Skagestad) held ting på Herøy gard. Mellom anna treng kongen hærfolk som kan reise til Færøyane og krevje inn skattar – og Karl vert kristna og oppnemnd til kongens skattefut…

I tillegg til sjølve sceneframføringa er det songen og musikken som ber ”Kongens Ring”, og det er fleire element som bidreg til at tonefylgjet (heilt sidan starten i 1992) har trollbunde publikum. Det eine er samansetjinga av det 17 manns store orkesteret under kyndig leiing av dirigent Nils Magne Abelseth. Her spelar profesjonelle musikarar, mellom anna frå Møremusikarordninga, og amatørar i fin samklang i eit ensemble som kan kallast den moderne utgåva av vikingtida sine Leikarar – omreisande spelemenn som med gigju, langeleik og trommer spelte opp til dans og leik på vollane.

Alt skaper eit kraftfullt utrykk av villskap og frykt, ytterlegare forsterka av instrumenta sine drivande rytme som jagar handlinga framover i eit forrykande tempo. Publikum får kjenne på korleis livet kunne arte seg i brytningstida mellom heidendom og trua på Kvitekrist slik også forteljaren (Bjørn Holum) lyrisk ber fram. Solistane, dvs. hovudrollene, vert båre fram av eit firstemt kor med 40 songarar, er sett saman av koristar frå heile regionen. I samklang med orkesteret byggjer koret opp ei stemning i musikalen som både fjetrar og får fram smil og tårer..

Styret i Ørsta Sogelag ser fram til denne sommardagen og ønskjer medlemer og andre interesserte vel møtt til gruppereise til Herøyspelet!

Ann-MariØyehaug, leiar
Kåre Opsal, kasserar
Bjørn Krøvel, skrivar