Anders Hovden, liv og dikting v/Jens Kåre Engeset

Julemøte i Ørsta Sogelag  måndag 1. desember 2008

Ørsta Sogelag sitt Julemøte 2008 vert halde i  Peisstova på Møre Folkehøgskule måndag 1. desember. Lærar og forfattar Jens Kåre Engeset held kåseri om Ørsta sin eigen diktarprest og folketalar, Anders Hovden (1860-1943). Engeset har tidlegare gitt ut ein biografi om Hovden (Samlaget 2002).

Anders Hovden voks opp i Hovdebygda og var nest yngst i ein søskenflokk på seks. Far hans var besteven med Ivar Aasen, og under studietida i Kristiania hadde Anders Hovden god kontakt med sin vyrde og lærde sambygding. Hovden var ein produktiv forfattar, og både barnebøkene og romane hans var svært populære. Det var likevel som talar, lyrikar og salmediktar han nådde lengst. I Nynorsk Salmebok (1925) er det m.a. 128 salmar dikta av Hovden.

Både i målsak og i teologiske spørsmål var Anders Hovden svært markant og dels omstridd, men han vart overmåte avhalden i alle sine prestekall:  på Lista, i Krødsherad, i Melhus og på Østre Toten. Og vi skal merke oss at Hovden heile livet var sterkt engasjert i det frilyndte ungdomsarbeidet, skreiv talrike artiklar i ulike blad og var ein svært populær talar i store og små forsamlingar. Han fekk diktarløn av Staten frå 1931 og døydde på Nordstrand i Oslo i 1943.

Kunstnaren Anne Grimdalen tok på seg oppgåva å lage eit monument over Anders Hovden, og ho var sjølv til stades då dette vart avduka i Ørsta sentrum 14. aug. 1960. Her er hennar eigne ord om verket sitt (jf side 353 i biografien):

”Eg kjende meg så inderleg takksam og glad då eg såg Anders Hovden stå der på sin trauste sokkel i denne vene heimbygdi hans. Fritt og friskt ser han ut over fjorden – og bygdene: Fagert er landet du oss gav … – Hovdens gripande fedrelandssalme synes eg kling som eit mektig havbrus kring statuen!”

Me gler oss til julemøtet i Ørsta Sogelag og spesielt til Jens Kåre Engeset sitt kåseri om liv og dikting til den allsidige presten og folketalaren frå si heimegrend, Hovdebygda i Ørsta.  

Hovden skreiv også fleire vakre julesongar. Ifølgje god tradisjon i Ørsta Sogelag syng me alltid på møta – og denne gongen er diktarpresten sine vakre julesongar særskilt i fokus. Elles vert det servert god mat og kaffi/te – og alle bør merke seg at den nye boka ”Ørstaminne 2008” vert presentert og tilbode for sal, jf annonsen elles i avisa.

Alle er hjarteleg velkomne!                              

Styret i Ørsta Sogelag, 27.11.2008

Anne-Mari Øyehaug, leiar
Else Åmbakk, nestleiar
Barbro Ose, styremedlem
Kåre Opsahl, kasserar
Bjørn Krøvel, skrivar.