Kategori: avisinnlegg

Fyr- og merkevesenet på Sunnmøre

Ørsta Sogelag inviterer medlemene i alle sogelaga i Ørsta og andre interesserte til fellesmøte i Aasen-tunet onsdag 1. april. Desse 5 sogelaga tek del: Follestaddalen Sogelag, Hovdebygda Soge- og velferdslag, Vartdalsstranda Sogelag, Hjørundfjord Sogelag og Ørsta Sogelag. På fellesmøtet vil…

Tunnamn på Sunnmøre v/Jostein Fet

Ørsta Sogelag sitt årsmøte måndag 2. mars 2009 Ørsta Sogelag sitt årsmøte vert halde i peisstova ved Møre Folkehøgskule komande måndag. På programmet står vanlege årsmøtesaker, m.a. årsmelding, rekneskap og val. Hovudposten me alle gler oss til, er foredraget som…

Anders Hovden, liv og dikting v/Jens Kåre Engeset

Julemøte i Ørsta Sogelag  måndag 1. desember 2008 Ørsta Sogelag sitt Julemøte 2008 vert halde i  Peisstova på Møre Folkehøgskule måndag 1. desember. Lærar og forfattar Jens Kåre Engeset held kåseri om Ørsta sin eigen diktarprest og folketalar, Anders Hovden…

Rønneberghola på Rjåneset v/Knut Halse

Dramaet i ”Rønneberghola” på Rjåneset under siste verdskrig – tema på Ørsta Sogelag sitt haustmøte 2007. På Ørsta Sogelag sitt haustmøte komande måndag 27. okt. fortel Knut Halse om krigsveteranen Erling Rønneberg (1923-2008) og dramaet i ”Rønneberghola” i fjellet ovanfor…

Elias Blix og diktinga hans – v/Svein Kvamsdal

Ørsta Sogelag sitt haustmøte på Møre Folkehøgskule – Eit møte med Elias Blix og diktinga hans – v/Svein Kvamsdal Sogelaget i Ørsta ønskjer vel møtt til haustmøte på Møre Folkehøgskule mandag 22. oktober (sjå lysinga).  Svein Kvamsdal står for hovudtemaet på…

«Til seters» på Risestøylen i Hjørundfjord

Med Ørsta Sogelag ”til seters” på Risestøylen måndag 27. august 2007.  Setertradisjonar – og eit tungt 102-årig minne – v/Ragna Riise og Knut J. Riise Sogelaget i Ørsta reiser komande måndag på fellestur til Risestøylen, jf annonse elles i avisa.…

Herøyspelet ”Kongens Ring”

Med Ørsta Sogelag på sommartur 2007 til Herøyspelet ”Kongens Ring” Ørsta Sogelag likar å reise på fellesturar og saman oppleve den fine naturen og rike kulturen i regionen vår. Me har og starta ein tradisjon med å  reise på besøk…